forFAIRPLAY Rules

 • 1. Základní pravidla
  • 1.1. Prohlašujete, že jste starší 13ti let a že Vás žádný materiál na forFAIRPLAY nijak nepohoršuje.
  • 1.2. Je zakázáno na jakékoliv části forFAIRPLAY udávat nepravdivé údaje.
  • 1.3. Souhlasíte se sdílením Vaších údajů od služby steamcommunity (nick, přátelé, skupiny atd.) [Nastavte si svůj profil na Veřejný pro všechny] a dalších serverů, které FFPAPI.com pro své fungování používá.
  • 1.4. Prohlašujete, že umožníte FFPAPI.com monitorovat Vaší činnost a sdílet e-mail, ip, změny nicků a další mezi úzkým okruhem administrátorů a partnerů pro zkvalitnění FFPAPI.com služeb.
  • 1.5. Je zakázáno se jakýmkoliv způsobem vůbec pokoušet nabourat, popřípadě snažit se nějak obejít, či snížit funkčnost webové prezentace, amxx pluginů popřípadě jiných aplikací, které byly/budou vytvořeny pod záštitou FFPAPI.com.
  • 1.6. Na všech částech forFAIRPLAY (včetně odpovědi na e-mail) jste povinni vystupovat slušně a to bez jakýchkoliv vulgarit.
  • 1.7. FFPAPI.com si vyhrazuje právo udělit kterémukoliv (i neregistrovanému) uživateli status WARNING/BANNED, částečné či úpné zablokování forFAIRPLAY slušeb bez udání důvodu.
  • 1.8. FFPAPI.com nenese žádnou zodpovědnost za případné nějaké zabanované účty/zakázáné přístupy kdekoliv mimo FFPAPI.com.
  • 1.9. FFPAPI.com nenese žádnou zodpovědnostt za pravdivost údajů na webu FFPAPI.com.
 • 2. FFPAPI.com: Ustanovení pro hráče
  • 2.10. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem se zvýhodňovat oproti soupeři, popřípadě záměrně znevýhodňovat soupeře. Příkladem zvýhodnění je wallhack a příklad znevýhodnění soupeře je nastavení (pomocí amxx plugnu) pro daného hráče tak, aby byl pouze on omezen a ještě k tomu mimo rozsah pravidel. POZOR! Je přísně zakázáno být u soupeře (povětšinou na public serverech) a napovídat nějakému hráči, kde se nachází jeho soupeř. Na případné oznámení cheatingu na takévohoto hráče, nebude brán ohled na to, že mu mohl někdo napovídat, celé toto jednání se bude považovat za cheating.
  • 2.11. Úmyslné hraní s hráčem zabanovaným za cheating na FFPAPI.com.
  • 2.12. Úmyslný smurfing s hráčem zabanovaným za cheating na FFPAPI.com.
  • 2.13. Je je zakázáno mít jiné než výchozí textury a sprity.
 • 3.13. FFPAPI.com: Doporučujeme
  • 3.14. Ať už hrajete na různých ligách, vždy mějte pro jednu hru vyplněné stejný herní účet na všech ligách a portálech.
  • 3.15. Jestliže jste v minulosti prodal svůj herní účet, zajistěte si, aby již nebyl nadále na nějakém Vašem profilu.
  • 3.16. Absolutně nepoužívejte jakýkoliv externí software, ani se nepokoušejte hledat nějaké jiné výhody ve hře, kterou hrajete.
  • 3.17. Jestliže jste obdržel neoprávněne ban za multiúčet na nějakém portále/lize. Například že Vám udělili ban, máte nějaký účet, ale SteamId které používáte jinde je tam zabanované na dalším účtu, jelikož Vám nebylo převedeno na Váš účet, který zabanován není. Proto prosím kontaktujte administrátory příslušného portálu/ligy a pokuste se dát vše do pořádku. Pochopitelně, že jestliže je SteamId zablokované kvůi multiúčtu hráče, který obydržel ban za Cheating, tak Vám to GameId nepřemění.
  • 3.18. Pokuste se ochránit Váš Stam jak jen to jde, zapněte si Steam Guard.
 • 4. Registrování uživatelé
  • 4.19. Na FFPAPI.com můžete mít pouze jeden jediný účet, se kterým následně můžete propojit své další Steam účty. Za žádných okolností (ani ztráta hesla) nepřipadá v úvahu založení dašlího účtu.
  • 4.20. Je zakázáno odesílat jakékoliv celkově bezpředmětné (nevýžadané zprávy) pomocí forFAIRPLAY Contact.
  • 4.21. Můžete (pokuď Vám nebyla možnost zablokována) odesílat protesty pouze na Cheating ze hry Counter-Strike.
  • 4.22. Je zakázáno u protestu vyplňovat nesprávné údaje.
  • 4.23. Je zakázáno vytváření duplicitních údajů v podobě odeslání jednoho dotazu/protestu vícekrát. Může se stát, že někdo již před Vámi oznámil stejný protest v takovémto případě bude protest zamítnut bez trestu.
  • 4.24. V případě že máte přiděleno Partnerské Id, máte oprávnění, odesílat protesty pod daným partnerem pouze jestliže se týkákají konkrétního partnera.
 • 5. Registrování uživatelé: FFPAPI.com tým
  • 5.25. Je přísně zakázáno, vynášet jakékoliv informace ze zákulisí forFAIRPLAY, které nejsou veřejně přístupné.
  • 5.26. Je přísně zakázáno, snažit se nějakým způsobem obejít systém řešení protestů.
  • 5.27. Je přísně zakázáno, domlouvat se s třetí osobou nad řešením protestu. Protesty řešíte sám za sebe.
  • 5.28. Je přísně zakázáno, banovat hráče, zamítat protesty a podobně bez udání platného důvodu.
 • 6. FFPAPI.com: Partneři
 • 7. Tresty za porušení pravidel
  • 7.30. Druhy banů, délka banů a více o trestech a statusu BANNED.
  • 7.31. Další testy se řeší invidálně dle rozsáhlosti poškození projektu.
 • 8. Závěr
  • 8.32. V případě zjíštění nedostatků, porušení pravidel, provinění hráče, jste povinni tento fakt ihned oznámit.
  • 8.33. Jste povinen řídit se výše uvedenými pravidly.
  • 8.34. FFPAPI.com si vyhrazuje kdykoli, jakkoli pozměnit pravidla bez obeznámení návštěvníků. Veškeré změny uvidíte na této stránce, pokuď nebude uvedeno jinak.