Points Calculator

Vyjádření uživatele:
Name Value
Percent of cheat
Přidáno až po uzavřením protestu
Zároveň daný uživatel uzavřel protest
Uzavření protestu:
Name Value
Aritmetický průměr všech vyjádření
Stav protestu
Počítá se od každého uživatele vždy to nejnovější vyjádření, které bylo podáno v době řešení protestu. (po uzavření protestu se již nová vyjádření, či jejich aktualizace nepočítají do tohoto aritmetického průměru)