Wiki: Protest

Za porušování pravidel ohledně řešení a podávání protestů mohou nastat tresty od omezení funkcí, až k zabanování účtu.
Úvod
Protest, který má upozornit na závažné provinění chování hráče, či admina na herním serveru (příklad). Podavatel protestu se domnívá, že bylo využito nějaké podpůrné metody pomocí níž dotečný zvýhodil sebe, či někoho jiného oproti komukoliv na herním serveru. K protestu může býti přiloženo více důkazných materiálů, ovšem musí se jednat o cheating v obdobném čase na totožné mapě! Je striktně zakázáno, pomocí jednoho protestu, "časovat" hráče "ze dvou map", nebo z velice rozdílných časových intervalů. Soupeři a spoluhráči provinělého by měli býti téměř stále stejní.

* Na public serverech se jako cheating nepovažuje využití V.I.P. menu (např. auto bhop), které si může aktivovat kterýkoliv hráč na serveru. Hráči ovšem o této možnosti musí býti dostatečně informování a musí být stanoven stejný seznam výhod pro konkrétní skupinu hráčů. (např. Zaplatí SMS za 30 Kč dostane TO TO a TO. Nikoliv že nějaký "admin" bude hrát se silence aimbot a podobně dostane.)

Co označujeme jako "cheating"?
1) Jakékoliv závažné svýhodnění sebe vůči ostatním hráčům na serveru (např. pomocí metamod, amxx, nebo externích programů).
2) Jakékoliv úmyslné znevýhodnění soupeře (např. pomocí metamod, amxx).
*) Dostane-li hráč ban od nějakého anti-cheatu je potřeba k tomu přistoupit inviduálně. U VAC není pochyb o provinění hráče, ovšem u dalších anti-cheatu je potřeba zajistit potřebné důkazy, aby jsme hráče zabanovali i v celé partnerské síťi forFAIRPLAY.

Postup řešení protestů
1) Přidání protestu nějakým přihlášeným uživatelem, případně přes stránky parnera, který využívá forFAIRPLAY API pro automatické přidávání protestů.
2) Zkontrolování protestu a následné schválení/zamítnutí protestu některým z oprávněných cheathunterů.
3) Řešení protestu skupinou cheathunterů, která spadá do dané kategorie. K protestu se může vyjádřit kterýkoliv uživatel s kompletní registrací.
4) Předběžně uzavření protestů (za danou skupinu). Uzavírá hlavní cheathunter dané skupiny. Když byl protest předběžně uzavřen jako cheat. Protest je následně předán skupině forFAIRPLAY.
5) Když byl protest předběžně uzavřen jako cheat. Řeší všichni významní členové na forFAIRPLAY, kteří již odvedli nějakou práci.
6) Definitivní uzavírání protestů, které provádí hlavní cheathunter forFAIRPLAY skupiny.
* Poznámka: FFPAPI.com jako takový nemá své vlastní cheathuntery. forFAIRPLAY skupina určuje pozici uživatele na základě jeho výsledku odvedené práce. Momentálně jsou ve forFAIRPLAY skupině převážně dosazení uživatelé, kteří jsou zároveň i ve skupině nějakého partnera projektu. Připravuje se nový systém "Everyone is cheathunter", více na facebooku. Většina těchto textů již jsou příspůsobeny tomu, co se chystá a postupně zavádí. Již tolik nebude zálež na tom, kdo je v jaké skupině, nýbdrž bude záležet pouze na odvedené práci!

Přidat protest
1) Přihlašte se k FFPAPI.com (přihlásit se). Nemáte-li účet přihlašte se přes steam.
2) Přejděte na profil (co je to profil?) daného hráče.
3) Vyberte záložku Report cheating (Oznámit cheating).
4) Ujistěte se, že daný protest ještě není v systému. Nyní vidíte seznam protestů, které byla podané na daného hráče do forFAIRPLAY systému.
5) Přidejte protest vyplnením všech základních požadovaných údajů.
*) Je zakázáno přidávat protesty s neúplnými, či špatnými údaji.

Schvalování protestů
1) Protesty se musí zkontrolovat z toho důvodu, aby někteří uživatelé nezneužívali funkce přidat protesty a zbytečně tak nebyly v systému protesty, které tam očividně neměly co dělat, než jen další bordel a nepřehlednost.
2) Je-li něco v nepořádku s protestem (možné důvody si můžete přečíst přímo při podávání protestu), cheathunter daný protest zamítne. Cheathunter není povinen sdělovat přesný důvod zamítnutí, nicméně musí vybrat kategorii (např. Duplicitní protest) pro zamítnutí. Jestliže i přesto jste si jist, že cheathunter protest neměl zamítnout, kontaktujte nás. Zamítnuté protesty se zobrazují s černým štítkem v Protests: Closed.
3) Po schválení protestu... Protest již nebude zobrazován jako /protests/*hash* nýbdrž jako /protests/*id_protestu_pro_reseni*-cheating-*nick_hrace*. Protest bude moct kdokoliv řešit, přidávat a měnit vyjádření, přidávat důkazy a využívat všechny další funkce.
*) Je zakázáno jakkoliv schvalovat protesty, které jsou proti pravidlům. Taktéž je zakázáno úmyslně zamítat protesty, které jsou v souladu s pravidly.

Řešení protestů
1) Kterýkoliv uživatel vidí u schváleného protestu rozhraní pro řešení protestu (Vaše řešení protestu). U protestu se taky nachází přesnější manuál pro řešení protestu!
2) Začnete protest řešit. Textové je nepovinné, když řešíte protest hned. Důležité je uvádět "do kdy" tehdy, když vyjádření přidáte třeba až za 5 hodin a podobně. Nyní se Vám zobrazí všechny soubory, které souvisí s tímto protestem. Mimochodem tato funkce se používá i v případě, kdy už jste protest řešil, ale chcete se na daný protest ještě jednou podívat a (možná) změnit své vyjádření.
3) Vyberte na ose "Na kolik procent je to podle Vás cheat?" od 0-100. Kde 0 znázorňuje absolutně nic tam není a naopak 100% znázorňuje, že je to úplně průkazný cheating. 100%: WH screen, úplně ale úplně jasný aimbot, nebo úplně ale úplně jasný "nonsteam player" s WH.
4) Přidat/Změnit vyjádření. - Tímto aplikujete to, co jste zvolil na výše popsané ose. POZOR! Vaše vyjádření už ze systému úplně neodstraníte! Ovšem změnit jej můžete kdykoliv.
5) Můžete využít další funkce, které slouží na pomoc při řešení protestů. Jako ohlásit nesrovnalost podavateli, přidat kritický čas, přidat externí link (záloha důkazu), přidat informaci (například: nick hráče ve hře), a nebo se můžete veřejně zeptat na dotaz ohledně protestu.
*) Protesty mohou řešit pouze uživatelé, kteří mohou poskytnout maximálně objektivní názor. Protesty tak nemohou řešit uživatelé, kteří daný zápas hráli, dále uživatelé, kteří hráče X měsíců hráče znají a podobně.
*) Bude-li Vaše vyjádření příliš "mimo kurz" ostatních uživatelů, nebude Vaše vyjádřené započteno do statistik pro uzavření protestu! Taktéž sporné hlasy, kde někdo kamarádovi nakláká 0 a nepříteli 100 a podobně, kde je jasný záměr snížit účinoust celého systému řešení protestů, bude trestáno!

Veřejně NEpřístupné informace - pouze pro podavatele protestu a oznamujícího
1) varování - oznámení ohledně komplikací s protestem
Veřejně NEpřístupné informace - pouze pro podavatele protestu, hráče na koho je protest podán, a všechny kteří protest řeší/vyřešili
1) informace - podané veřejné informace od uživatelů
2) dotaz - podané veřejné dotazy od uživatelů
Veřejně NEpřístupné informace - pouze pro ty, kteří nyní protest řeší
1) externí odkaz - link na média pro řešení daného protestu
2) stáhnout z FFP - soubory uploadnuté přímo na forFAIRPLAY pro řešení doného protestu
Veřejně NEpřístupné informace - vidí pouze Hlavní cheathunteři
1) kdo se ještě bude vyjadřovat/kdo možná změní své vyjádření (včetně zanechané zprávy)
2) názor na hráče od všech uživatelů (jedná se právě o tu zanechanou zprávu)
3) nejnovější vyjádření uživatelů, počet změn vyjádření (včetně zanechané zprávy)
4) statistiky k řešení - průměry, medián, kolik % of cheat za jaký názor, kolik vyjádření za daný názor, body uživatelů
5) systémový názor

Předběžné uzavíraní protestů
1) Protesty předběžně uzavírá hlavní cheathunter skupiny do které spadá daný protest.
2) Hlavní cheathunter dané skupiny tak má právo protest předběně užavřít jako cheat a poslat jej tak forFAIRPLAY skupině, a nebo clear a tím defakto zastaví řešení protestu.
3) Další "Předběžné uzavření", či změna předběžného uzavření protestu daným Hlavním cheathunterem aktuálně není možná. Musí kontaktovat správce.
*) Hlavní cheathunter má zakázáno na základě svého názoru předběžně uzavírat protesty. Všechny protesty musí být uzavřeny na základě vyjádření tak, aby se nemohlo stát, že v případě že by protest měla forFAIRPLAY skupina, že by jej uzavřela jinak než to uzavřel daný Hlavní cheathunter. Příklad z forFAIRPLAY skupiny jsou už nyní všichni za cheat (může se stát, byť forFAIRPLAY skupina řeší prioritně protesty, které už někdo uzavřel), takovýto protest nemůže hlavní cheathunter uzavřít předběžně jako clear!

Definitivní uzavírání protestů
1) Protesty definitivně uzavírá hlavní cheathunter forFAIRPLAY skupiny. (nyní je to kOoO)
2) forFAIRPLAY stanovuje tzv. systémový názor na protest. Jedná se o algoritmus, který vypočítává jaký stav by měl mít protest. Systémový názor se postupně mění s tím, jak se uživatelům se mění jejich váha slova a případně i jejich vyjádření. Započítány jsou nejnovější vyjádření od všech aktivních členů, kteří již něčeho na forFAIRPLAY dosáhli (viz uživatelské statistiky každého uživatele) a zároveň nejsou u daného protestu v "Blacklistu". Systémový názor je mírnější, že ve sporných situacích se přiklání ke clear a pro dosažení názoru cheat je potřeba nyní více než 60% (NEjedná se o průměr 60% of cheat!!!) dle přidělených bodů.

Za starého systému, kde se neurčovaly procenta ale pouze cheat/clear, byl systémový názor cheat tehdy, když 70% kvalifikovaných uživatelů bylo za cheat.
3) Když se protest uzavře definitivně jako cheat, hráči je udělen ban po dobu 2 let na všechny partnerské projekty!
*) Hlavní cheathunter má zakázáno na základě svého názoru definitivně uzavírat protesty. Všechny protesty musí být uzavřeny na základě systémového názoru!
*) Může se stát, že hlavní cheathunter bude chtít protest uzavřít jinak než hlási systémový názor - jen tak NELZE! Je potřeba podat návrh na úpravu (vylepšení) funkce, která generuje systémový názor. Popřípadě požádat o vyjímku (například: na daného hráče je to už druhý velice sporný protest).
Vždycky je možnost počkat na více vyjádření.

Žádost o unban/Unban Request/Žádost o přešetření/Odvolání se proti vyřešení protestu
Uzavřel se na Vás protest jako (definitivně cheat). Jste si jist, že jste se neprovinil a chcete požádat o unban? Pokračujte na Wiki->Request.
Systém neumožňuje odvolat se proti protestu, který je uzavřen jako clear. Je to důsledkem neustéle přetíženosti celého systému řešení protestů a velké zátěže na komunitu cheathunterů. Prosíme vyčasujte hráče z jiného dema. Děkujeme za pochopení.

Stav protestů
1) Stav otevřených protestů: (kdo stav změnil?)
Čeká se na uzavření od Cheathunteři z Kategorie (podaný protest, nějakým hráčům)
Čeká se na uzavření od Cheathunteři z Kategorie (schválený protest, některým z cheathunterů)
/ Cheat, uzavřel Cheathunteři z Kategorie a nyní se čeká na vyjádření FFPAPI.com teamu (hlavním cheathunterem z dané skupiny)

2) Stav uzavřených protestů: (kdo stav změnil?)
Protest byl zamítnut (Duplicita, protest již je přidán) (některým z cheathunterů)
Protest byl zamítnut (Nenahrání důkazu do 24 hodin) (některým z cheathunterů)
Protest byl zamítnut (Špatně vyplněné údaje) (některým z cheathunterů)
Protest byl zamítnut (Nevhodné chování) (některým z cheathunterů)
Smazán, nejspíše z důvodů že média již neexistují/duplicitní protest (správcem projektu)
Clear, uzavřel Cheathunteři z Kategorie (hlavním cheathunterem z dané skupiny)
Clear, uzavřel FFPAPI.com team (hlavním cheathunterem z forFAIRPLAY skupiny)
Cheat, uzavřel FFPAPI.com team (hlavním cheathunterem z forFAIRPLAY skupiny) - Možnost podání žádosti o znovuprošetření.