Wiki: Požadavek (Request)

Za porušování pravidel ohledně řešení requestů mohou nastat tresty od omezení funkcí, až k zabanování účtu.
Úvod
Requesty (Žádost o unban) slouží pro možnost znovuprošetření protestu a lze momentálně využít pouze u definitivně uzavřených protestů jako cheat. Celý systém je velice obdobný tomu, jak se řeší protesty. Taky se započítávají veškeré vyjádření. V uvozovkách je jako by prodloužen čas na řešení protestu. Při requestu ovšem obecně platí, že se zkrátka musí počkat na to, zda přibudnou nová vyjádření, nebo budou některá vyjádření změněna.

Postup řešení requestů
1) Hráč na kterého je definitivně uzavřen protest jako cheat, podá (request) žádost o unban.
2) Zkontrolování žádosti a následné schválení/zamítnutí žádosti některým z oprávněných cheathunterů.
3) K protestu se může vyjádřit kterýkoliv uživatel s kompletní registrací. V přehledu Protests: Open se vždy zobrazuje nejdéle podaný protest s requestem, ke kterému se daný uživatel ještě nevyjádřil.
Čekání na nová vyjádření, případně na možné změny vyjádření.
4) Kontrola vyjádření. Předběžné uzavření requestu.
Čekání na nová vyjádření, případně na možné změny vyjádření.
5) Kontrola vyjádření. Definitivní uzavření requestu.

Přidat request
1) Přihlašte se k FFPAPI.com (přihlásit se). Nemáte-li účet přihlašte se přes steam.
2) Přejděte na svůj profil (co je to profil?).
3) Vyberte záložku Report cheating (Oznámit cheating).
4) Vyberte definitivně uzavřený protest jako cheat, který je na Vás podaný.
5) U protestu předjděte na záložku Request. Přečtete si pravidla podání.
6) Vyplněním údajů přidejte request (žádost o unban).
*) Je zakázáno přidávat requesty s neúplnými, či špatnými údaji.

Schvalování requestů
1) Requesty se musí zkontrolovat z toho důvodu, aby někteří uživatelé nezneužívali funkce přidat request a zbytečně tak nebyly v systému requesty, které tam očividně neměly co dělat, než jen další bordel a nepřehlednost.
2) Je-li něco v nepořádku s requestem, cheathunter daný protest zamítne.V pípadě nesrovnalostí, kontaktujte nás. Zamítnuté protesty se zobrazují s šedým štítkem v Protests: Closed.
3) Po schválení request... Request každý uvidí v Protests: Open. Snažíme se, aby se lidé vyjadřovali postupně k Requestům od nejstarších a taktéž jim tak requesty zobrazujeme. Upřednostňujeme protesty s requestem před běžnými protesty.
*) Je zakázáno jakkoliv schvalovat requesty, které jsou proti pravidlům. Taktéž je zakázáno úmyslně zamítat requesty, které jsou v souladu s pravidly.

Řešení requestů
Requesty uživatelé řeší stejně jako protesty (co je to protest?).

Předběžné uzavírání requestu
Předběžné uzavírání requestu je úplně totožné jako definitivní uzavírání protestů, řidí se taktéž stejnými pravidly! POZOR: Stav protestu se nemění. Mění se pouze stav requestu.

Definitivní uzavírání requestu
1) Requesty, které byly předběžně uzavřeny jako "Žádost čeká na překontrolování správcem." dále "má na stole" správce projektu.
2) S definitivním uzavřením requestu se změní stav requestu, bude-li žádost vysližena změní se stav protestu. Nebude-li na daného hráče def. uzavřen protest jako cheat, tak již nadále nemůže mít ban za cheating -> dostane hráč unban.
*) Když došlo k unbanu hráču, tak jen proto že někteří lidé se dříve nevyjádřili, nebo své rozhodnutí změnili.

Stav žádostí
1) Stav otevřených žádostí: (kdo stav změnil?)
Čeká na schválení... (žádost podána hráčem na koho byl podán protest)
Schválena a aktuálně se řeší... (některým z cheathunterů)
Žádost čeká na překontrolování správcem. (Poslední krůček k unbanu hráče. Zatím se unban neuděluje!) (hlavním cheathunterem z forFAIRPLAY skupiny)
Žádost byla vyslišena. (původně měla označení modré a správce to potvrdil)

2) Stav uzavřených žádostí: (kdo stav změnil?)
Smazána - Nevyhovující požadavek. (některým z cheathunterů)
Žádost byla po prošetření předběžně zamítnuta. (hlavním cheathunterem)
Žádost byla po přešetření zamítnuta. (původně měla označení modré, ovšem správce to poté zamítl)